topbar

Xưởng sản xuất Khu Yên Sở – Hà Nội

Một vài hình ảnh tại xưởng sản xuất Khu Yên Sở Viễn Đông

img_1820

img_1821