topbar

Nguyên nhân và dấu hiệu nào cho thấy thanh nhiệt nồi nấu phở bị hỏng?